chính sách bảo mật

à la carte halong bay sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được thông tin mà bạn yêu cầu. “Cookies” là các chuỗi văn bản mà một trang web truyền đến máy tính của người dùng. (Các) cookie được chuyển cho bạn là ẩn danh. Họ không tiết lộ danh tính cá nhân của bạn, họ sẽ không theo dõi bạn trong suốt hành trình của bạn trên web, họ cũng không thể thu thập dữ liệu riêng tư.Thay vào đó, những cookie này thiết lập phiên người dùng và cho phép máy chủ của chúng tôi cung cấp chính xác cho người dùng Trang web các khung và nội dung phù hợp. Chúng tôi không quan tâm đến việc ai đang sử dụng Trang web của chúng tôi, mà quan tâm đến việc Trang web của chúng tôi đang được sử dụng như thế nào. Chúng tôi theo dõi việc sử dụng Trang web của mình để sửa đổi nó theo nhu cầu của khách hàng.Chúng tôi chú ý đến thông tin nào được yêu cầu và cố gắng giúp việc tìm kiếm thông tin đó dễ dàng hơn trong tương lai. Vui lòng hiểu rằng mọi dữ liệu được thu thập từ hệ thống này chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ và không được chia sẻ với bất kỳ ai khác trừ khi được nêu rõ ràng tại thời điểm thu thập. Nếu bạn không muốn nhận những cookie này, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie (tham khảo hướng dẫn dành cho trình duyệt cụ thể của bạn về cách thực hiện việc này), mặc dù làm như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện một số giao dịch nhất định trên Trang web của bạn.

Trong Mẫu đặt chỗ trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp một tính năng hồ sơ để giúp bạn dễ dàng đặt chỗ trực tuyến bằng dịch vụ đặt chỗ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và duy trì thông tin hồ sơ của bạn trên một máy chủ an toàn. Nó có thể được truy cập, duy trì và sử dụng bởi bạn và chỉ bạn. à la carte halong bay không cho phép bất kỳ việc sử dụng nào khác đối với thông tin bí mật của bạn.Bảo mật được cung cấp liên quan đến thông tin thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, e-mail và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn có thể cung cấp trong Mẫu đặt chỗ trên trang web của chúng tôi. Các trang web Internet của bên thứ ba có sẵn thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi có các thông lệ thu thập dữ liệu và quyền riêng tư riêng biệt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách hoặc hành động của bên thứ ba này.