Nhân viên bảo vệ

Security
Full Time

job tasks:

- Bảo vệ toàn bộ tài sản của nhân viên cũng như khách hàng khi đến nhà hàng .- Hướng dẫn khách hàng để xe đúng vị trí quy định- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn .- Thời gian làm việc :- Ca 1: 6h - 14h- Ca 2: 14h đến 22h nhân viên có thể đăng ký làm 2 ca

requirements:

- Bảo vệ toàn bộ tài sản của nhân viên cũng như khách hàng khi đến nhà hàng .- Hướng dẫn khách hàng để xe đúng vị trí quy định- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn .- Thời gian làm việc :- Ca 1: 6h - 14h- Ca 2: 14h đến 22h nhân viên có thể đăng ký làm 2 ca

benefits:

- Bảo vệ toàn bộ tài sản của nhân viên cũng như khách hàng khi đến nhà hàng .- Hướng dẫn khách hàng để xe đúng vị trí quy định- Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn .- Thời gian làm việc :- Ca 1: 6h - 14h- Ca 2: 14h đến 22h nhân viên có thể đăng ký làm 2 ca

Interested? apply now!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.