Housekeeping Admin (NV hành chính Buồng)

Housekeeping
Full Time
18/1/2023

job tasks:

- Act as the focal point to receive general information of the department. Responsible for disseminating and accurately communicating

information in coordinating the activities of the Housekeeping department to the front desk as well as other departments and vice

versa./Là đầu mối tiếp nhận các thông tin chung cho bộ phận. Chịu trách nhiệm phổ biến và truyền đạt chính xác thông tin trong việc điều

phối hoạt động của bộ phận Housekeeping tới bộ phận lễ tân cũng như các bộ phận khác và ngược lại

- To ensure efficiency in department's performance by providing reliable information and highly responsible in doing necessary follow-ups

and management support activities./ Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ phận bằng cách cung cấp thông tin đáng tin cậy và có trách

nhiệm cao trong việc thực hiện các hoạt động theo dõi và hỗ trợ quản lý cần thiết.

- Maintain proper communication, coordination with guest, employee outside/inside department particularly Front Ofice and

Engineering./Duy trì giao tiếp, phối hợp phù hợp với khách, nhân viên bên ngoài / bên trong bộ phận đặc biệt là bộ phận Tiền sảnh và Kỹ

thuật.

- Issued/receive floor and public area keys and make sure that the issuance /return control logbook is signed by the person concerned./Cấp/ nhận chìa khóa tầng và khu vực công cộng và đảm bảo rằng sổ nhật ký kiểm soát phát hành / trả lại có chữ ký của đương sự.

- Keep files and records in good order to enable you to locate information as requested./ Giữ các tệp và hồ sơ theo thứ tự tốt để cho phép

bạn định vị thông tin theo yêu cầu.

- Perform other duties that maybe assigned to him/her by the supervisor./Thực hiện các nhiệm vụ khác có thể được giao bởi người giám sát.

requirements:

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng liên quan đến chuyên ngành tiếng Anh, Du lịch-Khách sạn hoặc Kế toán.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn.

Thành tạo các kỹ năng tin học văn phòng.

Giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt, cả viết và nói.

Khả năng giải quyết vấn đề, lý luận, tạo động lực, tổ chức và đào tạo.

Có đạo đức làm việc thể hiện mức độ hiểu biết cao khi làm việc với các đồng nghiệp từ các quan điểm, nền văn hóa và quốc gia khác

nhau

benefits:

Mức lương hấp dẫn

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực STAR

Làm việc trong môi trường đa dạng văn hóa cùng đội ngũ tiền khai trương giàu kinh nghiệm.

BHXH, BHYT,... và các chế độ phúc lợi khác theo đúng luật định.

Hotline: 085.964.3388 (Zalo)

Email: careers@alacartehalongbay.com

Interested? apply now!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.