Barista/Bartender

F&B
Full Time
1/2/2023

job tasks:

Engage in beverage preparation and service delivery as per the predetermined standards and sequence./Tham gia vào việc chuẩn bịđồ uống và cung cấp dịch vụ theo các tiêu chuẩn và trình tự được xác định trước

Have a thorough knowledge of the drink list and wine list and be able to respond to guest inquiries./Có kiến thức kỹ lưỡng về danhsách đồ uống và danh sách rượu vang và để có thể trả lời các câu hỏi của khách.

Ensure that guest expectations are met or exceeded by providing an efficient, friendly, and attentive service./Đảm bảo đáp ứng hoặcvượt quá mong đợi của khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ hiệu quả, thân thiện và chu đáo.

Maximizes revenue in the outlet by implementing up-selling procedures./Tối đa doanh thu nhà hàng bằng kĩ năng bán hàng gia tăng.

Respond promptly to requests from customers in a polite and professional fashion/Kịp thời đáp ứng các yêu cầu của khách một cáchlịch sự và chuyên nghiệp

Maintains beverage par stocks and places orders accordingly./Duy trì đồ uống dự trữ và đặt hàng phù hợp.

Performs additional duties as directed by supervisors./Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ dẫn của giám sát

requirements:

Minimum 1 year experience in similar role

Fluent communication in Vietnamese and effective communication in English (both written and oral)

benefits:

Enjoy 95% salary during probation period. Working in a multicultural environment with a team of experienced Heads of Department. Orientation to career development through the STAR human resource development training program. Compulsory insurance policies according to the law. Attractive salary. Competitive salary.

Hưởng 95% lương trong thời gian thử việc.Làm việc trong môi trường đa dạng văn hóa với đội ngũ Trưởng bộ phận giàu kinh nghiệm. Định hướng phát triển nghề nghiệp thông qua chương trình đào tạo phát triển nhân sự STAR. Các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo đúng luật định. Lương thưởng hấp dẫn. Mức lương cạnh tranh.

Hotline: 085.964.3388 (Zalo)

Email: careers@alacartehalongbay.com

Interested? apply now!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.